Здравноосигурителните вноски отново се увеличават

Здравноосигурителните вноски отново се увеличават

Експертите отдавна предвиждат увеличение на вноските за здравно осигуряване в Германия. Федералният министър на здравеопазването Херман Грьохе потвърди това. Средно допълнителната вноска трябва да се увеличи с 0,2 процентни пункта през следващата година.

Здравноосигурителните вноски ще се увеличат през следващата година
От месеци се спекулира, че вноските за здравно осигуряване трябва да се увеличават. Според съобщение на информационната агенция dpa, федералният министър на здравеопазването Херман Грьохе (CDU) също потвърди това: през 2016 г. членовете на здравната каса трябваше да плащат по-високи вноски за задължително здравно осигуряване (GKV). Министърът каза, че се очаква средният допълнителен принос, който работниците трябва да поемат сами, да нарасне с 0,2 процентни пункта до 1,1 процента. По този начин средният общ принос нараства до 15,7 процента. С решението министерството следва препоръката на експертите от така наречената оценителна група от Федералната служба по застраховане, Федералното министерство на здравеопазването и Националната асоциация на задължителните здравноосигурителни фондове.

Конкретни числа
Здравните експерти вече бяха предвидили, че вноските за здравно осигуряване ще се увеличат през 2016 г. ("https://www.heilpraxisnet.de/naturheilpraxis/2016-werden- Krankenkassenbeitraege-iegen-901853447265.php") в началото на годината. За служител със среден брутен доход от 2915 евро на месец, обявеното увеличение означава, че процентът на вноските на служителите се увеличава с шест до 245 евро. А при месечен доход на нивото на тавана на вноските от 4237,50 евро, делът на вноските на служителите би се увеличил с около осем до 356 евро.

Допълнителен принос само за служители
Фиксираната ставка на вноската от 15,5 процента беше намалена с 0,9 пункта до 14,6 процента от 1 януари 2015 г. Членовете на касовите апарати и техните работодатели споделят половината от това. Ако здравните застрахователи се нуждаят от повече пари, те могат да определят допълнителна вноска в зависимост от собственото си финансово състояние. Тази допълнителна вноска се определя от отделните здравноосигурителни дружества и се носи изключително от служителите. Те могат да се отклоняват от тази средна стойност в зависимост от икономическото си състояние. Съответният касов апарат трябва да вземе предвид какво иска да очаква от членовете си.

Здравноосигурителните дружества се сливат
Грьохе бе посочил, че 123-те здравноосигурителни каси разполагат с общи финансови резерви от 15 милиарда евро. Те обаче се разпределят много различно между отделните застрахователни превозвачи. Всъщност с новата регламентация на финансите за здравно осигуряване трябва да се засили конкуренцията между тях. Това обаче доведе и до факта, че някои тесни касови апарати се сляха. Само преди няколко дни беше обявено, че през следващата година трябва да се състои сливане на Barmer GEK и Deutsche BKK - точно навреме, за да се увеличи допълнителният принос.

Работодателите трябва да участват
През първата половина на 2015 г. касите в Германия записаха минус 500 милиона евро. Наред с други неща, това е свързано с факта, че разходите за фармацевтични продукти се увеличиха драстично през 2015 г. Освен това Националната асоциация на задължителните здравноосигурителни фондове многократно посочва, че реформите на Gröhe и болничната структура ще натоварят масово здравните застрахователи в бъдеще. Както и в миналото, увеличението на допълнителната вноска предизвика дискусията за равнопоставеното финансиране на цялата здравноосигурителна вноска. Според dpa президентът на Социалното сдружение VdK Улрике Машер потвърди: „Не трябва да има повече едностранна тежест за гражданите. (...) Работодателите отново трябва да участват равностойно във финансирането. Делът им е замразен до 7,3 процента. “(Реклама)

Информация за автора и източникаВидео: How to Become Pope