Полезна промяна на здравното осигуряване през 2015 г.?

Полезна промяна на здравното осигуряване през 2015 г.?

Различни допълнителни вноски от здравноосигурителното дружество като причина за промяна

Промените в размера на вноската за задължително здравно осигуряване (SHI) от януари 2015 г. първоначално облекчават повечето осигурени лица, но ще има по-ясни разлики в вноските в бъдеще. С промяна на касов апарат тук могат да бъдат спестени няколкостотин евро годишно.

От 1 януари 2015 г. основната ставка на вноската в SHI ще бъде намалена с 0,9 процентни пункта (от 15,5 на 14,6 процента). Въпреки това здравните застрахователи също са свободни да събират допълнителна вноска за покриване на разходите си. Няколко здравноосигурителни дружества вече обявиха своите вноски за следващата година, а за мнозина намалението на размера на вноската ще бъде напълно изразходвано от начислената допълнителна вноска. Други начисляват само значително по-ниска допълнителна вноска, но едва ли някоя здравноосигурителна компания може да направи без нея изцяло. Застрахованото лице обаче има и специално право на прекратяване от събирането на допълнителната вноска, поради което в момента браншът изпитва огромен конкурентен натиск.

Очаква се увеличение на дългосрочните премии.За много здравноосигурителни компании обявените допълнителни премии са толкова умерени, че първоначално застрахованите изпитват облекчение. Около една трета от предварително обявените допълнителни вноски достигат 0,9 процента, така че тук няма предимства. Следователно промяната може да бъде доста привлекателна. В дългосрочен план обаче може да се очаква допълнителните вноски да се увеличат значително при всички здравноосигурителни дружества. Здравната говорителка на фракцията в Бундестага на Bündnis 90 / Die Grünen, Мария Клайн-Шмайнк, каза пред агенция dpa, че очаква допълнителни вноски да нараснат между 1,4 и 2 процента през следващите години. Този застрахован ще трябва да се носи изключително от застрахования, тъй като делът на работодателя е фиксиран в основната ставка на вноската.

Смяната на здравноосигурителните компании може да спести няколкостотин евро, но осигурените лица могат временно да спестят няколкостотин евро годишно поради текущите корекции на премиите. Промяната може да бъде особено полезна за осигурените лица с висок брутен доход. Ако вашата собствена здравноосигурителна компания прави допълнителна вноска от 0,9 процента, спестяванията от една до двеста евро на година могат лесно да бъдат постигнати чрез промяна на застраховката. В крайни случаи разликата дори може да бъде повече от 400 евро. Всеки, който желае да упражни специалното си право на прекратяване, трябва да изчака здравната им застраховка да обяви допълнителната вноска, след това да подаде прекратяването си до 31 януари и да сключи нова застраховка с по-евтин доставчик. След това новият договор ще влезе в сила на 1 април 2015 г. (FP)

Изображение: Тим Рекман / pixelio.de

Информация за автора и източникаВидео: Семинар на НАП Данъци и осигуряване 2017