Събиране на данни срещу рак

Събиране на данни срещу рак

Берлин и Бранденбург започват нов регистър за по-добра грижа за пациентите

В сряда имаше голямо удовлетворение сред представители на здравноосигурителните компании, берлинският сенатор за здравеопазване Марио Чаджа (CDU) и някои лекари, които описаха новооткрития от Czaja регистър на рака като "голям хит" поради факта, че ракът е втората водеща причина за смърт в Германия. Всичко, което липсваше, беше да започне държавен договор.

Регистърът на рака трябва да служи за осигуряване на качеството Според съобщение в прессъобщението на Министерството на здравеопазването и социалните въпроси на Сената в Берлин, по този начин новият регистър на рака отговаря на законовото задължение на федералните държави да създаде такива клинични регистри за рак, както е посочено в Националния план за борба с рака.

Там, в допълнение към предишното събиране на брой и вид случаи на регион, данните от диагнозата до етапите и успехите на лечението, както и проследяването на рецидивите, свързани с лечението, трябва да бъдат статистически регистрирани и оценени.

Получените знания от оценката следва да бъдат на разположение на лекуващите лекари. По този начин ще се насърчава интердисциплинарното сътрудничество, пряко свързано с отделните пациенти в лечението. Това прави клиничния регистър на рака ефективен "инструмент за осигуряване на качеството на лечението на рака", продължава прессъобщението.

Тъй като много от пациентите с рак, лекувани в Берлин, идват от Бранденбург и Бранденбург вече има клиничен регистър на рака и по този начин има опит, това е „решение за привличане на синергия“ за региона.

По-добра база данни в бъдеще - пациентите трябва да се възползват от подобрено лечение За Czaja, това създаде "съществена основа" за създаване на клиничен регистър на рака: "С клиничния регистър на рака създаваме важен инструмент за подобряване на качеството на лечението на рака. Чрез кръстосаното обединяване и оценка на стандартизирана информация за диагностика, терапия и хода на туморните заболявания, леченията и туморните конференции ще имат значително по-добра база данни. "

Дългите преговори от здравния сенатор предшестваха създаването на съвместния регистър на рака, също защото се отнася до защитата на данните и лекарите не са склонни да предават пациенти.

Съответно пациентите имат право на възражение. Освен това имената на пациентите ще бъдат предоставени само на лекуващите лекари. Освен това обаче, всички лекари трябва да имат достъп до анонимните медицински данни, за да подобрят лечението си.

Според Czaja, за да се постигнат ефективни промени в стратегиите за лечение, е необходим висок процент на докладване. Ето защо той апелира „сега активно да участват във всички лекари, лекуващи рак, така че клиничният регистър на рака да има успех“, каза Чаджа в съобщението за пресата. Според PNN лекарите в Берлин биха отчели 84 процента от случаите на рак, в Бранденбург почти 99 процента.

Похвала, но също така и критика Има и критици, които дори и да изричат ​​похвално създаването на съвместния регистър на рака, сочат проблемната ситуация в берлинската здравна система. В допълнение експертът по екологично здраве Хейко Томас от Берлин например критикува факта, че все още не е ясно „дали всички участници с готовност дават своите данни.“ Междувременно броят на туморните заболявания в Германия се увеличава в съответствие със средната възраст на населението. (JP)

Изображение: Мартин Гапа / pixelio.de

Информация за автора и източникаВидео: Exploring the effects of low-dose radiation