Хомеопатична награда за изследване на ADHD

Хомеопатична награда за изследване на ADHD

Класическата хомеопатия е ефективна и евтина при хиперактивни деца. За това те получиха наградата за научни изследвания 2013 г. от Sandoz AG, присъдена от Института за общопрактикуващи лекари в Базелския университет.

Изследователската работа на Клаус фон Амон и др. се занимава с разстройството на дефицита на вниманието при и без хиперактивност (AD [H] S) при деца. Това са 10-годишните резултати от рандомизирано, плацебо-контролирано, двойно-сляпо проучване при 83 деца с ADHD според критериите DSM-IV. Сравнени са деца на възраст между 7 и 15 години, които са били случайно лекувани с класическа хомеопатия или плацебо.

Лечението с класическа хомеопатия при деца с AD (H) S води до значително и трайно подобрение на клиничните симптоми, което продължава над 10 години. Можете да намерите резюмето на изследването тук. (Ч)

Информация за автора и източника


Видео: Дефицит на Вниманието #124 Комеди Клуб Подкаст