Категория: Информация

Последните Публикации На Блога

Домашни средства

Домашни средства

Домашните лекарства винаги са се предавали от член на семейството на член на семейството в ежедневието и често са били известни от няколко поколения. Затова мнозина говорят за „домашни лекарства на баба“ или „стари лекарства за дома“. Това със сигурност се дължи на факта, че в миналото не е било възможно да се консултирате с лекар при всяка хрема, тъй като основната медицинска помощ чрез лекарски кабинети и болнични амбулатории не е била толкова регулирана, както днес.